Bản cập nhật lúc 8:00 ngày 28/08/2021

1. Thông tin chi tiết việc phân phối BHO Token

-Tên Token: Bholdus Token (BHO) – BSC BEP20

-Tổng cung: 10.000.000.000 BHO

-BHO Token Contract: 0x8717e80eff08f53a45b4a925009957e14860a8a8

Đây là địa chỉ hợp đồng của BHO, không phải địa chỉ ví. Xin vui lòng không thực hiện giao dịch gửi tiền vào đây vì sẽ bị mất.

-Decimals: 18

-Tổng lượng BHO bán ra trong IMO/IDO: 315.000.000 BHO (3.15% so với tổng cung)

 • IMO 1: 80.000.000 BHO
 • IMO 2: 70.000.000 BHO
 • IMO 3: 60.000.000 BHO

-Giá bán và tổng tiền thu về:

 • IMO 1: $0.0045/BHO – Min: $100 – Max: $10.000 – Thu về: $360.000
 • IMO 2: $0.0050/BHO – Min: $100 – Max: $5000 – Thu về: $350.000
 • IMO 3: $0.0055/BHO – Min: $100 – Max: $3000 – Thu về: $330.000

-Tổng tiền thu về: $1.040.000

-Chấp nhận thanh toán bằng: USDT (BEP20) – BUSD (BEP20)

2. Cách thức để tham gia mua các vòng IMO

 • Múi giờ áp dụng trong thời gian sự kiện: GMT+7

-IMO – Round 1:

 • Giai đoạn đăng ký: Trước “0:00 28/8/2021”, các nhà đầu tư phải đăng ký tài khoản tại “imo.bholdus.com”.

  Chỉ những tài khoản đăng ký trước “0:00 28/8/2021” mới có cơ hội tham gia mua IMO – Round 1.

 • Giai đoạn mua: Vào lúc “13:00 28/8/2021”, những người đã đăng ký thành công và điền ví BEP20 đầy đủ sẽ có thể tham gia mua IMO – Round 1 với mức giá $0.0045 (giới hạn: $100 - $10.000).

  IMO – Round 1 sẽ kết thúc vào lúc “13:00 30/8/2021”, hoặc khi bán hết 80.000.000 BHO token (tương đương $360.000).

 • Giai đoạn phân phối Token: Sau khi mua IMO thành công, bạn sẽ nhận được BHO Token vào lúc “13:00 25/9/2021”.

  BHO Token sẽ được chuyển vào địa chỉ ví BEP20 mà bạn đã đăng ký trên “imo.bholdus.com”.

-IMO – Round 2:

 • Giai đoạn đăng ký: Tất cả các nhà đầu tư cần đăng ký tài khoản, xác nhận và điền đầy đủ thông tin ví BEP20 để được mua IMO.

 • Giai đoạn mua: Vào lúc “13:00 4/9/2021”, những người đã đăng ký thành công và điền ví BEP20 đầy đủ sẽ có thể tham gia mua IMO – Round 2 với mức giá $0.0050 (giới hạn: $100 - $5000).

  IMO – Round 2 sẽ kết thúc vào lúc “13:00 6/9/2021”, hoặc khi bán hết 70.000.000 BHO token (tương đương $350.000).

 • Giai đoạn phân phối Token: Sau khi mua IMO thành công, bạn sẽ nhận được BHO Token vào lúc “13:00 25/9/2021”.

  BHO Token sẽ được chuyển vào địa chỉ ví BEP20 mà bạn đã đăng ký trên “imo.bholdus.com”.

-IMO – Round 3:

 • Giai đoạn đăng ký: Tất cả các nhà đầu tư cần đăng ký tài khoản, xác nhận và điền đầy đủ thông tin ví BEP20 để được mua IMO.

 • Giai đoạn mua: Vào lúc “13:00 11/9/2021”, những người đã đăng ký thành công và điền ví BEP20 đầy đủ sẽ có thể tham gia mua IMO – Round 3 với mức giá $0.0055 (giới hạn: $100 - $3000).

  IMO – Round 3 sẽ kết thúc vào lúc “13:00 13/9/2021”, hoặc khi bán hết 60.000.000 BHO token (tương đương $330.000).

 • Giai đoạn phân phối Token: Sau khi mua IMO thành công, bạn sẽ nhận được BHO Token vào lúc “13:00 25/9/2021”.

  BHO Token sẽ được chuyển vào địa chỉ ví BEP20 mà bạn đã đăng ký trên “imo.bholdus.com”.

3. Thời gian List sàn PancakeSwap

11:00 25/9/2021

4. Những điều nhà đầu tư cần lưu ý

-Nhà đầu tư sẽ nhận được email xác nhận khi mua thành công IMO và thông tin về token và smart contract sẽ hiện trên Dashboard của bạn tại sale.bholdus.com/dashboard

-Trong trường hợp số BHO token của vòng IMO đã được bán hết nhưng nhà đầu tư vẫn gửi tiền vào Ví của BHO thì Bholdus sẽ hoàn lại khoản tiền này trong vòng 24h-48h hoặc nhanh hơn.

-Nhà đầu tư chỉ gửi tiền vào địa chỉ Ví BHO theo thông tin được cung cấp khi sử dụng lệnh Mua BHO tại trang sale.bholdus.com

-Bholdus sẽ không chịu trách nhiệm khi nhà đầu tư gửi tiền vào các địa chỉ không phải là Ví của Bholdus. (Bao gồm cả các địa chỉ contract hay token của BHO, nhà đầu tư không được gửi tiền vào các địa chỉ này)

-Mỗi tài khoản được phép tham gia nhiều vòng IMO, chỉ cần hợp điều kiện tham gia của từng vòng. Nhà đầu tư không cần đăng ký tài khoản mới để mua vòng sau.

-Mỗi tài khoản được phép mua nhiều lần trong 1 vòng IMO, nhưng không được vượt quá giới hạn mua cho phép của vòng IMO đó.

-Vui lòng liên hệ SUPPORT BHOLDUS BHO để được hỗ trợ

5. Đăng ký

Đăng ký tham gia IMO tại imo.bholdus.com

Chủ đề liên quan